អំពី​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១១ ដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ១៥ លានយ័នហើយមានទីតាំងនៅសួនឧស្សាហកម្មហុងហ្គូវស្រុកហ៊ូនុងទីក្រុងស៊ីហ្សូសាន។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មនៃ "ផ្អែកលើភាពសុចរិតការច្នៃប្រឌិតនិងការអភិវឌ្ឍ" ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពនិងផលិតផលល្អបំផុត។

យើងខិតខំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ ស្នើសុំព័ត៌មានគំរូនិងដកស្រង់ទាក់ទងមកយើង!

ការសាកសួរ